Tilbake

Årbok 2021 - Strinda historielag

220,00 kr

Forsidebilde og baksidebilde: Gården Petersborg på Ranheim, malt i 1944 av Odd Søyseth (1917-1998). Søyseth ble født i Strinda og døde i Kristiansand. Anna Svanemsli, som var husholderske på Petersborg, fikk dette maleriet av ham. Bildet av maleriet er trykket med velvillig tillatelse av Ranheim Bydels Museums Historielag.

Innhold:

2021

Til Strinden! Per Mehus ​5

Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer ​Erik Stenvik ​12

Hver gang når... Intervju med Knut Lambrigt Vik ​Per Mehus ​34

Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969 ​Jan P. Breida ​37

Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet ​Andreas Glimstad​ 67

Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie ​Per Mehus ​90

Fra Trondhjem til gulfeberlasarettet i Rio i 1890 ​Elisabeth Bochkon Tøsdal ​115

  1. Strinda speidergruppe. Vennskap og personlig utvikling for barn og ungdom i 70 år ​Jostein Melkstavik m.fl: ​125

Hva har «Strinda» vært ? ​Steinar Imsen ​151

Byutvikling og kamp om matjorda. Strindas «østområde» fram til 2015 ​Ingvald Sivertsen ​171

Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59 ​Per Mehus ​197

Jan Habberstad forteller ​​210

Strinda historielags jubileumsfeiring– en bildekavalkade ​​219