Tilbake

Årbok 2001 - Strinda historielag

0.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2001

Kapittel Forfatter Side   
Estenstadmarka Reidar Ulseth 7
Naturen forteller historie Ragnhild E. Lande 19
Strindas første vannverk Ragnhild E. Lande og Knut L. Vik 23
Estenstadvann: Til glede og besvær i 84 år Finn Bjørgum 33
Møte med en Estenstadmarkveteran og litt om Estenstadhyttas historie Randi Tvete Vik 38
Den første vertinna på Estenstadhytta Randi Tvete Vik 42
Vertskap på Estenstadhytta i 25 år Ragnhild E. Lande 46
Strindamaleren Paul Kastbrekken Randi Tvete Vik 50
Strindamaleren John Stendahl Randi Tvete Vik 53
A/S Strindens torvstrøfabrikk Halfred Klingenberg 55
Det kimer frå tusen klokker Tormod Tvete 58
Strinda kyrkje 100 år Ole Øverland Gjerde 59
Strinda den gang da - en billedkavalkade Kristofer Grendahl, Asbjørn Johansen, Randi Moxness og Knut L. Vik 71
Bilder fra min skolevei fra Østmarka til Strindheim Ragnhild E. Lande 82
Strinda historielag 87