Tilbake

Årbok 2002 - Strinda historielag

50,00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2002

5 Forord

7 Arnold Sjøsund: Strindheimområdets historie og utvikling fram til ca. 1950

24 Knut L. Vik: Utsikt fra Rønningen gård

26 Jacob Kjos-Hanssen: A/S Foki på Lade

43 Agnar Auran: Strinda bygdeungdomslag og Lohove

62 Ragnhild E. Lande: "Sildråpen"- hedret med et veinavn

71 Kristofer Grendahl: Noen navn på veier på Strinda

73 Olav Hogstad: Historien om Zion sykehjem

82 Per Olav Tiller: En pioner på Strinda: Cecilie Løvø 1892-1985

102 Asbjørn Johansen: Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene

110 Bjørn Ulvin: Ung trønders opplevelser i Christiania 17. mai 1897. Var med på å "tvinge" Fridtjof Nansen opp på talerstolen