Tilbake

Årbok 2003 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2003

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Asbjørn G. Johansen: Øvre Charlottenlund- som det en gang var
22 Kristofer Grendahl: Dragvoll : Storgård- vanlig gårdsbruk-universitet
32 Olav Dybvad: Bergheim 1930-2003
43 Bjørn Ulvin: NM på ski på Strinda i 1948 og 1954
56 Kristofer Grendahl: Skomikk- et nyttig og populært fag
59 Merete Moe Henriksen: Langs forhistoriske vegfar i Strinda
75 John Jervan: Jonsvatnet den gang da
85 Knut L. Vik: Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939
108 Knut Sivertsen: Strinda i krigsårene : Tysk militær aktivitet 1940-1945
126 Ragnhild E. Lande: Skriftlige kilder og bilder - en dokumentasjon for framtida