Tilbake

Årbok 2004 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2004

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Kari Lassen Grendahl/Kristofer Grendal: Angelltrøa Hovedgård
18 Ingvar Lånke: Trekk fra Åsvang skoles historie. Omgangsskole- rodeskoler- fastskoler
41 Randi Tvete Vik/Ingvar Lånke: 1981- Åsvang skole fyller 100 år
42 Audhild By: Kantate til 100-årsjubiléet ved Åsvang skole.
43 Bjarne Gjerding: Historien om rehabiliteringen av gammelbygget på Åsvang skole
46 Roar Dille: Gammelskolens hyllest. (Sang til 100-års-jubiléet for Åsvang skole i 1981)
47 Esther Nordmark: Ei lita by-pi' på besøk "på lainnet" i 1920-åran
49 Asbjørn G. Johansen: Kaféen på Meieribakken
55 Knut Solem: Veveren Andreas Valen
59 Thor J. Hafstad: Lade flyplass i krig og fred
73 Jon E. Kvistedal/Knut L. Vik: Byutvidelse i 1864 og senere
81 Per Olav Tiller: Om heim og hjem i stedsnavn i byen og på Strinda
86 Arnold Dalen: "Bone" og "bypist"- det gamle strindamålet og forholdet til bymålet
93 Jon E. Kvistedal: Forordning om pliktavlevering fra 1781
96 Per Arne Larssen: Oppveksten på Berg i etterkrigstiden. Gårdsnummer 59, bruksnummer 1 fra 1947
100 Julehilsen fra Strinda 1932. (Stoff fra julehefte anno 1932)
102 Artikler i Årbok for Strinda historielag 2001-2003