Tilbake

Årbok 2005 - Strinda historielag

0.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2005

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Arnold Sjøsund: Strindheim skoles historie. Skoleutvikling i Strinda og Trondheim
35 Astrid Krog Halse: På Vidmyrbronom (dikt)
36 Jon Hjelde jr.: Belbuan planteskole- Litt mer om virksomheten på Belbuan
47 Major Roar Glenne: Operasjon Jonsvannet i 1940 og 2004
59 Lise Hartmann Flood: Solveig Haugan- en arbeiderdikter fra Strinda
68 Agnar Auran: Vikerauntjønna- vannkilde til kraftverk og drikkevannskilde
72 Asbjørn Johansen: Issaging på Vikerauntjønna i gamle dager
78 Agnar Auran: Pelsdyroppdrett på Jonsvatnet og Strinda
93 Hermann Hansen: Bromstad: En storgård på Strinda
110 Hermann Hansen: Persaune og Persaune hageby. Boligbygging, sykehus, militærleir
143 Kontreadmiral Bjørn Bruland: Undervannsbåtvåpenet og Persaunet leir
146 Jon E. Kvistedal: Gamle mål
148 Hermann Hansen: Strinda i 1905. Én nei-mann - og én tviler