Tilbake

Årbok 2006 - Strinda historielag

50,00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2006

5 Forord

7 Jan Åge Habberstad: Historien om Strinden Teglverk

26 Agnar Auran: Jakobsli mølle

30 Asbjørn G. Johansen: Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri, butikk og postkontor

42 Ivar Moum: I.J. Moum handelsgartneri 1827-1999

52 Ragnhild E. Lande: Reitgjerdet- institusjonen og arbeidsplassen. (Dels i samarbeid med Emil Forsaa).

   Inneholder: Skrevet om Reitgjerdet (litteraturliste) s.67-68

69 Randi Moxness: Barndomsminner fra området ved Brøset og Reitgjerdet i 1940-årene

76 Lise Hartmann Flood: Fridheim barnehjem

90 Eldrid Breivik Hansen: Barndom på Berg 1932-1945

103 Svein Linge Solberg: Krigspreget oppvekst på "Snaustrinda"

117 Knut L. Vik: Femaarsberetning vedkommende Strindens folkeskoler for aarene 1901-1905. Faksimile m. innsatte illustr.