Tilbake

Årbok 2006 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2006

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Jan Åge Habberstad: Historien om Strinden Teglverk
26 Agnar Auran: Jakobsli mølle
30 Asbjørn G. Johansen: Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri, butikk og postkontor
42 Ivar Moum: I.J. Moum handelsgartneri 1827-1999
52 Ragnhild E. Lande: Reitgjerdet- institusjonen og arbeidsplassen. (Dels i samarbeid med Emil Forsaa)
67 Inneholder: Skrevet om Reitgjerdet (litteraturliste)
69 Randi Moxness: Barndomsminner fra området ved Brøset og Reitgjerdet i 1940-årene
76 Lise Hartmann Flood: Fridheim barnehjem
90 Eldrid Breivik Hansen: Barndom på Berg 1932-1945
103 Svein Linge Solberg: Krigspreget oppvekst på "Snaustrinda"
117 Knut L. Vik: Femaarsberetning vedkommende Strindens folkeskoler for aarene 1901-1905. Faksimile m. innsatte illustr.