Tilbake

Årbok 2007 - Strinda historielag

50,00 kr

Innhold

5  Forord

7  Jan P. Breida: Strindas siste krafttak på skolefronten - da Charlottenlund fikk 9-årig skole

25 Roald Eriksen: Hvorfor ble Dragvoll valgt til universitetsområde?

28 Sturla Leth-Olsen: Min uvanlige onkel Petter

35 Asbjørn G. Johansen: Røstadbakken, den gang da

52 Sverre Haugdal: Tungen gård og Hans Wingaard Finne

62 Randi Tvete Vik: Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård

66 Knut O. Kristiansen: Grasmjølproduksjon på Tungen gård. Minner fra 1961 – 62

70 Nils Berg: Landbrukssenteret Tunga 1967 – 2007. En effektiv nyetablering innen norsk landbruk

81 Sverre Haugdal: Felleskjøpet i Trondheim

100 Nils Berg: Fra Bøndernes Salgslag til Nortura Trondheim

113 Roall Hognestad: Fra Trondhjems Meieri til Tine Midt-Norge

126 Jon Jullum: Gartnerhallen Trøndelag

137 Egil Sødal: Diplom-Is på Landbrukssenteret

144 Lise Hartmann Flood: Finnes barnehjem på Jægershvile 1907 – 1949

159 Jan Habberstad interjvuer Alf Terje Sandaas:

Hans Sandaas og butikken i Brøsetvegen

Episoder fra handelsvirksomheten under og etter krigen

166 Alf Terje Sandaas: Minner fra 50-åra i Strinda