Tilbake

Årbok 2007 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2007

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Jan P. Breida: Strindas siste krafttak på skolefronten - da Charlottenlund fikk 9-årig skole
25 Roald Eriksen: Hvorfor ble Dragvoll valgt til universitetsområde?
28 Sturla Leth-Olsen: Min uvanlige onkel Petter
35 Asbjørn G. Johansen: Røstadbakken, den gang da
52 Sverre Haugdal: Tungen gård og Hans Wingaard Finne
62 Randi Tvete Vik: Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård
66 Knut O. Kristiansen: Grasmjølproduksjon på Tungen gård. Minner fra 1961 – 62
70 Nils Berg: Landbrukssenteret Tunga 1967 – 2007. En effektiv nyetablering innen norsk landbruk
81 Sverre Haugdal: Felleskjøpet i Trondheim
100 Nils Berg: Fra Bøndernes Salgslag til Nortura Trondheim
113 Roall Hognestad: Fra Trondhjems Meieri til Tine Midt-Norge
126 Jon Jullum: Gartnerhallen Trøndelag
137 Egil Sødal: Diplom-Is på Landbrukssenteret
144 Lise Hartmann Flood: Finnes barnehjem på Jægershvile 1907 – 1949
159 Jan Habberstad interjvuer Alf Terje Sandaas: Hans Sandaas og butikken i Brøsetvegen. Episoder fra handelsvirksomheten under og etter krigen
166 Alf Terje Sandaas: Minner fra 50-åra i Strinda