Tilbake

Årbok 2012 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2014

Side    Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Halvard Bjørkvik: Kva område var Strinda?
24 Knut Krogshus: Nidar 100 år
42 Elisabeth Bochkon Tøsdal: Småskolejenter på Strindheim skole fra 1957
58 Jan Breida: Ullstrømper til Afrika: Glimt fra misjonens barndom i Strinda
107 Gunnar Frog: Fra Marienberg sportsklubb til Strindheim idrettslag
117 Nils Estenstad: Skiutstyr i hoppbakken
127 Kjell Bløtekjær: Gamle skibakker i Strinda
150 Margrethe C. Stang: Villa Kvernbakken – en villa med mange ansikter
161 Eivind Hasle: På sporet av eit liv - Strinda-guten som vart ”territorialsjef” i Kongo Major M. G. Jyssum (1881-1975)