Tilbake

Årbok 2021 - Strinda historielag

50,00 kr

Forsidebilde og baksidebilde: Gården Petersborg på Ranheim, malt i 1944 av Odd Søyseth (1917-1998). Søyseth ble født i Strinda og døde i Kristiansand. Anna Svanemsli, som var husholderske på Petersborg, fikk dette maleriet av ham. Bildet av maleriet er trykket med velvillig tillatelse av Ranheim Bydels Museums Historielag.

INNHOLDSFORTEGNELSE 2021

Kapittel Forfatter Side   
Til Strinden! Per Mehus ​5
Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer ​Erik Stenvik ​ 12
Hver gang når... Intervju med Knut Lambrigt Vik ​Per Mehus ​34
Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969 ​Jan P. Breida ​37
Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet ​ Andreas Glimstad​ 67
Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie ​Per Mehus ​90
Fra Trondhjem til gulfeberlasarettet i Rio i 1890 ​ Elisabeth Bochkon Tøsdal ​115
2. Strinda speidergruppe. Vennskap og personlig utvikling for barn og ungdom i 70 år ​ Jostein Melkstavik m.fl: ​125
Hva har «Strinda» vært? ​Steinar Imsen ​ 151
Byutvikling og kamp om matjorda. Strindas «østområde» fram til 2015 ​Ingvald Sivertsen ​171
Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59 ​Per Mehus ​197
Jan Habberstad forteller Jan Habberstad ​​210
Strinda historielags jubileumsfeiring– en bildekavalkade ​​219