Årboka "Strinda den gang da"

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “
Strinda den gang da“.
Har du ideer til temaer i årboka? Vennligst kontakt årbokkomiteen vår
.

Her finner du oversikten over hvilke bøker vi har for salg

 

 

                        Strinda historielags Jubileumskalender

                                   Strindakalenderen 2021 

 

NY pris kr 145 (inkludert porto kr 45) tilsendt

Her finner du bestillingsskjema