Årsmøtet 2021

 

 

 

Velkommen til årsmøte i Strinda historielag

Møtet arrangeres i auditoriet Strinda videregående skole (Harald Bothners veg 21)

- Onsdag 27. oktober 2021 kl 1900 -

Årsmøtet behandler etter vedtektene følgende saker:

A. Styrets årsberetning B. Revidert regnskap C. Fastsettelse av medlemskontingent D. Innkomne forslag

E. Valg i samsvar med lagets vedtekter (Årsberetningen legges også ut på www.styreweb.no før møtet)

Møtet starter med musikkinnslag ved Sigmund Tvete Vik , fiolin og Randi Tvete Vik, piano.

Foredrag ved Karen Klingenberg Hokstad, som forteller om;


Allskog Et innovativt samvirkeforetak med 100 år gammel historie.