Årsmøtet 2022

Hogne Heir , Levanger historielag, holder foredrag om Billedbevaring

Årsmøte

Kaffe, kaker, sosial samling

Detaljer

Dato onsdag 26. oktober 2022
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Strinda videregående skole
Adresse
Harald Bothners veg 21
7052 Trondheim